Effektfuld opgaveledelse

Værsgo, ansvaret er dit, bliv nu færdig til tiden!  Sådan har mange fået opgaven serveret, og så må man selv finde ud af resten.

Dette kursus handler om, at du får succes med gennemførelse af opgaver, som involverer andre – og måske også går på tværs af organisationen.

Kurset giver både personlig udvikling og en solid værktøjskasse af metoder og tip til effektiv udførelse af vanskelige opgaver. Gennem kurset opnår du en øget forståelse af både dig selv og andres motivation, de mange udfordringer ved godt samarbejde samt hvad der skal til, for at tingene bliver gjort. Kurset er ikke blot en miniudgave af et projektleder-kursus –  selv om der er mange fællestræk – men er tilrettelagt ud fra den særlige situation, man har som opgaveansvarlig.

Modul 1 (3 dage)

  • Projekttrekanten (deadline, ressourcer og indhold) er et værktøj til at sikre realismen i gennemførelsen, og derfor er den også et godt værktøj til opgavestyring.
  • Opgaver, motivation og fremdrift. Hvordan får man andre til at bidrage til tiden?
  • Planlægning. Nogle opgaver kræver mere planlægning end andre. Lær hvordan man laver en god plan, som dem der skal bidrage, har lyst til at realisere.
  • Mennesker er meget forskellige, og vi har brug for at håndtere disse forskelle godt. På kurset tager vi udgangspunkt i DiSC personprofilanalysen, som er et super værktøj til at forstå typer, der er anderledes end dig.

Modul 2 (3 dage)

  • Din rolle som facilitator af team-samarbejdet. Det er afgørende, at man ikke gør alting selv, men i stedet delegerer. Det lyder nemmere end det er, og meget skal læres.
  • Brug af visuelle virkemidler til mødeledelse og opgaveplanlægning sammen med teamet. Planer, der er skabt i fællesskab, skaber engagement hos deltagerne.
  • Din kommunikation kan være den afgørende forskel på succes og fiasko. På kurset taler vi meget konkret om, hvordan din kommunikation kan skabe løsninger, og hvordan du undgå konflikter samt sikrer fremdrift i opgavernes udførelse.
  • Web-værktøjer til opgavestyring. Vi ser på en række udvalgte værktøjer, og hvordan du kan bruge disse til at effektivere arbejdet omkring opgavens udførelse.

Prisen for de 6 dages undervisning og materialer er 19.000 ekskl. moms per deltager. Hertil kommer omkostning til lokaler og forplejning. Der anvendes Sit-and-Go princip, hvor kursets datoer og placering aftales, når minimum 6 deltagere har tilmeldt sig. Underviser er Mogens Frank Mikkelsen.
Forespørgsler og tilmelding på telefon 26 28 84 48