Situationsafstemt projektledelse

Situationsbestemt ledelse for projektledere

Når det vi plejer ikke længere er nok

Nogle projekter halter fordi man gik til situationen med de forkerte værktøjer og metoder.

Mange projektledere har opdaget, at det ikke længere er nok med de klassiske værktøjer. Der skal mange gange mere til – Men i hvilke situationer skal man gøre hvad og hvordan?

Stigende kompleksitet

Projekter bliver i stigende grad komplekse, og forventningerne til projekterne strækker sig ofte langt ud over leverancerne, og involverer nu også håndtering af organisationens forandringer og indfrielse af forretningsmæssige mål og benefit.

”Hvis dét, du gør ikke virker, så gør noget andet” 

Med situationsafstemt projektledelse ser vi på, hvordan projektlederens roller kan tilpasses den foreliggende situation. Hvad skal man begynde at gøre, og hvad skal man holde op med.

Men hvad skal du så gøre, for at drive projektet videre frem mod en succesfuld afslutning? Ja, det afhænger helt af situationen! Skal du nu være; administrator, facilitator, politiker eller kaospilot?

Kan du se hele vejen frem til målet, eller er der uvisheder, der kræver noget andet og mere end projektplaner?

“Plans are nothing, but planning is everything“. Dwight D. Eisenhower

Man siger, at planer ikke overlever det første møde med fjenden. Derfor er det godt at vide, om der er fjender tilstede. En politiske analyse af projektet kan vise, at det ikke er muligt at forsætte med den aktuelle opsætning. Og hvad gør man så?

Manglende klarhed på, hvad der er problemer og hvad der er vilkår, og kan føre til kaotiske forhold. Hvordan kan man så skabe en ramme, der bringer projektet videre frem mod målet?

Kurset er bygget op om denne model, der er inspireret af strategi- og organisationsforsker Ralph Stacey matrix til håndtering af kompleksitet.

Kurset fungerer som en heldags workshop, hvor vi når hele vejen rund med masser af praktiske værktøjer til håndtering af de forskellige udfordringer i deltagernes aktuelle projekter. Så der forventes aktiv medvirken – Vel mødt!

Workshop om Situationsafstemt projektledelse

Download PDF version af teksten her

Interesseret? 

Få mere information om kurset eller en snak om, hvordan vi laver noget specifik til jeres afdeling/team/organisation.

Ring 26 28 84 48.