Bog: Ledelse af komplekse projekter – med agilitet og et fast greb

ledelse af komplekse projekter

Køb bogen her: Saxo.com

Novateam tilbyder at afholde workshops for erfarne projektledere baseret på den nye bog.

Bogen er et ”must-read” for projektledere med nogle års eller mere erfaring. Anmelderne af bogen roser den for, at tage et aktuelt, men vanskeligt emne op, og herefter gøre det let til gengængeligt med konkrete forslag til, hvordan komplicerede projekter kan ledes. Projektkompleksitet er kort fortalt alt det, der falder uden for den traditionelle projektleder-værktøjskasse. Emnet er ikke så vanskeligt, som ordet ”komplekst” måske får det til at lyde, og bogen er meget praktisk orienteret.

Frem for alt handler ledelse af komplekse projekter om, at gennemskue hvilken situation projektet aktuelt befinder sig i. Uden dette kommer projektledelse til at ligne ”bull-riding”. Der induceres en model for projektkompleksitet, der indeholder grundlæggende forskellige situationer, afhængig af graden af usikkerhed og uenighed. Ud fra disse kan man afgøre om projektet ”bare” er kompliceret – eller om det er komplekst samt hvilken type kompleksitet man har med at gøre. Dernæst kan projektledelsen tilpasses de faktiske forhold. Bogen beskriver fire forskellige grundformer, som er den plandrevne, den agile og den politiske projektledelse samt hvad man som projektleder kan gøre, hvis kaos nærmer sig i horisonten.

Hvad mener læserne

Anne Mette Skov, evaluering af bogen, Ledelse af komplekse projekter

Det er uundværlig læsning for alle os projektledere, der - på trods af god planlægning - har oplevet ikke at have fuldt greb om projektet. Mogens Mikkelsen giver her et begrebsapparat, som kan hjælpe til at forstå projektets kontekst både ved opstarten, og når den ændrer sig undervejs. Der er konkrete råd til at begribe samt at navigere i situationen. Det er et nødvendigt supplement til vores klassiske projektlederværktøjskasse.

Anita Petersen anbefaler bogen, Ledelse af komplekse projekter

Meget velskrevet og let læst bog i et indlevende sprog med reflekterende forklaringer af termer, tilstande og mekanismer, som opstår i komplicerede og komplekse projekter. Bogen tager udgangspunkt i virkelighedens projektledelse med understøttende referencer og giver brugbare anbefalinger til adfærd for projektledelsen i fht. projektkompleksitetsvinduet, der er udtryk for den usikkerhed og/eller uenighed som hersker. Projektlederen gøres i stand til at finde et passende projekt-setup til at håndtere uvished og kalejdoskop af issues i projektet ved at inddele tiden i stykker med konstante vilkår enten med plandreven og indholdsstyret tilgang eller med agil og rammestyret tilgang. Rammestyringsværktøjet giver en god simplificering af projektledelse på kanten af kaos, hvor projektlederen hjælpes til at navigere og samle de konfliktende perspektiver og prioriteringer til en helhed der giver værdi. Når først du har grebet bogen, så griber den dig
Tegning med citat fra bogen: Overlægen skrev i journalen, at "operationen lykkedes men patienten døde".

Citat fra bogen: Overlægen skrev i journalen, at “operationen lykkedes men patienten døde“. En pointe i bogen er, at efter ”leverancen” overtager patienten selv ansvaret for indfrielsen af formålet. På samme måde overtager projektejeren/styregruppen ansvaret for indfrielsen af formålet, efter at projektet har leveret det aftalte.

Forfatteren skriver

I min bog “Ledelse af komplekse projekter” tager jeg dig med på en rejse gennem den komplekse og ofte uforudsigelige verden af projekter, der er komplekse. Min tredje udgave af denne bog er et vidnesbyrd om dens vedvarende relevans i at tackle projektkompleksitet.

Forståelse af Projektkompleksitet
Jeg starter med at definere, hvad komplekse projekter egentlig er. Jeg argumenterer for, at kompleksitet ikke nødvendigvis er relateret til projektets størrelse, men snarere til dets uforudsigelighed og de involverede interessenters modsætninger. Dette er en vigtig indsigt for enhver, der er involveret i ledelse af projekter.

Værktøjer og Metoder
Jeg dykker dybt ned i de værktøjer og metoder, der er mest effektive i projektledelse af komplekse projekter. Jeg understreger vigtigheden af at tilpasse sin tilgang afhængigt af projektets unikke udfordringer. Dette inkluderer at forstå forskellen mellem “kausale” og “emergente” domæner i projektledelse, som hver har deres egne udfordringer og kræver forskellige ledelsesstile.

Menneskelige Faktorer
En af de mest afgørende aspekter i ledelse af projekter er den menneskelige faktor. Jeg taler om vigtigheden af at forstå og håndtere politiske og emotionelle dynamikker i projekter, der er komplekse. Jeg giver praktiske råd om, hvordan man kan navigere i disse komplekse vande, hvilket er afgørende for projektets succes.

Agilitet og Fast Greb
Jeg slår fast, at nøglen til succesfuld projektledelse i en kompleks verden er en kombination af agilitet og et fast greb. Agilitet giver teamet mulighed for at tilpasse sig hurtigt til ændringer, mens et fast greb sikrer, at projektet forbliver på sporet mod sine mål.

Afrunding
“Ledelse af komplekse projekter” er en uundværlig ressource for alle, der ønsker at forstå og mestre kunsten i projektledelse. Den tilbyder en dybdegående, men praktisk tilgang til at håndtere projektkompleksitet, hvilket gør den til et must-read for både erfarne og nye projektledere. Dette resumé er designet til at være SEO-optimeret og indeholder de nøgleord, du specificerede, gentaget to gange for at forbedre søgemaskineoptimeringen.

Leelse af omplekse projekter