Tegning af et projektforløb, hvor man ikke tage forandringer ind Værdiskabelse gennem projektledelse

– Projektlederens svære rolle som gevinstansvarlig

Projekternes gevinster realiserer ikke sig selv – Desværre. Sandsynligheden for at få udbytte af projektets leverancer øges betydeligt, når der udpeget en gevinstansvarlig. Men hvem skal så have dette ansvar? Svaret er overraskende, at hver tredje mener, at ansvaret hviler på projektlederens skuldre. Min bog, ”Værdiskabelse gennem projektledelse af Mogens Frank Mikkelsen”  er skrevet primært til de projektledere, der har fået – eller vælger at tage – ansvaret for at realisere projektets gevinster. Bogen er også til alle de andre, der finder emnet interessant.

Bogen kan købes her: Link

Bogen er udkommet i 1. udgave med titlen, Gevinstrealisering – projektlederens rolle

Novateam tilbyder at afholde workshops for erfarne projektledere baseret på den nye bog.

Tegning, om modstand imod forandring

Her en introduktion til bogen

Projektledelse og værdiskabelse i projekter
Bogen giver en nøgle til forståelse af gevinstrealisering og værdiskabelse i projekter. I bogen dykker vi blandt andet ned i projektlederens rolle og hvordan den kan variere mellem at være en klassisk projektleder og en entreprenant projektleder.

Projektlederens valg af rolle
Projektledelse er ikke en one-size-fits-all disciplin. I kapitel 5 introducere jeg tre forskellige typer af forventninger (X, Y, Z) til gevinstrealisering fra projekter. Disse forventninger danner grundlaget for at vælge sin rolle som projektleder. Valget af rolle er en kombination af eksterne forventninger og egne ønsker.

Klassisk vs. entreprenant projektledelse
Den klassiske projektleder fokuserer på effektivitet og levering, mens den entreprenante projektleder er mere risikovillig og fokuserer på værdiskabelse og gevinstrealisering. Det er vigtigt at forstå, at værdiskabelse i projekter ikke kun handler om at fuldføre en opgave, men også om at sikre, at projektet skaber en reel forretningsmæssig værdi.

Realisering af gevinster i projekter
Gevinstrealisering er projektlederens ansvar for at sikre, at projektet ikke kun er fuldført til tiden og inden for budgettet, men også at det skaber den forventede værdi. Dette er især vigtigt i Y-projekter, hvor der er et større fokus på det entreprenante mindset.

Benefits i projekter
Benefits i projekter refererer til de fordele eller gevinster, som et projekt bringer til en organisation. Det kan være i form af øget effektivitet, omkostningsreduktion eller nye indtægtsstrømme. En projektleder skal derfor ikke kun fokusere på at levere projektet men også på at realisere disse benefits.

Kompleksitet og projektlederroller
Projektledelse bliver mere kompleks, når der er høj uenighed og uvished i et projekt. I sådanne tilfælde er den entreprenante projektledelse at foretrække. Her er projektlederen mere en ‘kaospilot’, der skal navigere gennem kompleksiteten for at skabe værdi.

Lean-startup-tankegangen
Lean-startup-metoden introduceres som en effektiv måde at håndtere usikkerhed og risiko på, især når det kommer til gevinstrealisering i projekter. Metoden fokuserer på hurtig læring gennem eksperimentering og justering, hvilket er afgørende for værdiskabelse i projekter.

Er din rolle i virkeligheden programleder?

Endelig opfordrer jeg i et kapitel læseren til at overveje, om deres rolle mere ligner en programleder, der har ansvaret for flere relaterede projekter, og hvordan dette påvirker deres tilgang til værdiskabelse og gevinstrealisering.

Bogen er en dybdegående analyse af, hvordan projektledelse og værdiskabelse i projekter er tæt forbundet. Det lægger vægt på vigtigheden af at vælge den rigtige projektlederrolle for at maksimere gevinstrealisering og skabe reel forretningsværdi. Det introducerer også koncepter som Lean Startup for at forbedre gevinstrealisering i projekter, hvilket er afgørende for projektets succes. Bogen henvender sig til projektledere, der vil forstå sin rolle i den afsluttende men afgørende del af projektet, værdiskabelsen.

Om forfateren
Jeg hedder Mogens Frank Mikkelsen og har som forfatter af bogen en lang erfaring som projektleder og er certificeret i PMI, IPMA og PRINCE2. Jeg er oprindelig uddannet civilingeniør og har i mange år undervist i projektledelse, skrevet artikler og holdt foredrag samt skrevet en Ph.d.-afhandling om projektledelse.

Bogen kan købes her: Link

Bogen er udkommet i 1. udgave med titlen, Gevinstrealisering – projektlederens rolle

Læs på LinkedIn

Hvad mener læserne?

En handlingsorienteret bog om håndtering af projektets gevinster

En lille boganmeldelse her på en regnvejrsdag –af Mogens F. Mikkelsens bog om benefits/gevinster i projekter: ”Gevinstrealisering – projektlederens rolle”. Og kort sagt: Hvis du er på jagt efter en handlingsorienteret bog om håndtering af projektets gevinster, så er Mikkelsens bog noget for dig!

En fortryllende og indsigtsfuld odysse ind i projektledelsens og værdiskabelsens verden

/
En af bogens mest strålende styrker er dens evne til at illustrere komplekse koncepter gennem autentiske eksempler fra det virkelige liv. Dette gør bogen relaterbar og gav mig en øjenåbnende erkendelse af, at hvad jeg troede var en unik udfordring i et projekt, faktisk er en fælles oplevelse. Særligt omkring placeringen af ansvaret for projektets udkomme – det, der skaber værdi.

Blogindlæg om bogen

Er man gevinst-u-ansvarlig, hvis man ikke udfodrer status quo?

Som projektleder, kan man være så optaget af at få tilladelse, at man glemmer, at det nogle gange er lige så godt at få tilgivelse efterfølgende. Tilgivelses-strategien kan være mere effektiv, når noget nyt skal gennemføres i en konsensus kultur, men bestemt ikke ufarlig.
Mogens Mikkelsen, - tilladelse eller tilgivelse i projektledelseMogens Mikkelsen

Projektets business case er ofte et overset projektlederværktøj

Business case skal dokumenter at projektet er relevant og aktuelt forretningen. Hvis man syntes ens projekt bliver prioriteret for lavt, så har man nok ikke lavet en grundig nok business case for projektet.
Tegning, om modstand imod forandring

Projekter skal ofte belejre organisationen for at skabe værdi

Projektets ”hand-over” kan være som at tale til en dør. Eller endnu værre, døren sidder i en befæstet borg. Som projektleder ender man ofte med, at stå uden for bogen og bebrejde driftsorganisationen for ikke at åbne porten, så leverancerne kan komme ind og skabe værdi. Driftsorganisationen kan blive set som en ridderborg, stærk og uindtagelig. Højborgen kan passende kaldes "Status Quo", et sted hvor forandringer mødes med skepsis og modstand.