Projektlederens dilemma – Businesscase for et komplekst projekt

Man bør sondre mellem, om projektet er kompliceret eller komplekst.

Det komplicerede projekt består af mange dele, der spiller sammen, men dog kan analyseres til bunds på forhånd, og dermed forudsiges og gennemføres plandrevet. Det komplekse projekt har derimod en iboende uforudsigelighed – enten som følge af meget uvished, uenighed eller på grund af en snæver deadline.

Man kan få kontrol over et kompliceret projekt, men ikke over et komplekst projekt.

Det er derfor ikke overraskende, at mange projektejer har en forkærlighed for førstnævnte projekttype. Illusionen om kontrollerbarheden kan i værste fald lede nogen til den vildfarelse, at de såkaldte ”komplekse projekter” blot er undskyldning for “inkompetent projektledelse”.

Hvis man, som projektleder, står overfor et komplekst projekt, men har en projektejer, der mener at projektet ”bare” er kompliceret – så har man et dilemma.

Hvordan skal man nu præsenterer projektets business case? Det kan opleves som et valg mellem at bede om at få kniven eller spille russisk roulette.

A: Hvis man præsenterer det som et komplekst projekt – på grund af den manglende gennemskuelighed – så risikerer projektet at få kniven, fordi uforudsigelige projekter er uønskede.

B: Hvis man præsenterer det som et kompliceret projekt med tilhørende plan (som næppe holder) – og får projektet godkendt – så havner man i en “russisk roulette situation”, fordi der er stor sandsynlighed for et katastrofal afslutning på projektet.

Som med alle ægte dilemmaer er der ingen nemme løsninger, men det er godt at have tænkt situationen igennem inden man pludselig står i den. Der er mere at læse om forskellen på det komplekse og komplicerede projekter i bogen; Ledelse af komplekse projekter.

Er projektet komplekst eller blot kompliceret