Vi starter kaffeklubben project simplicity – vil du være med?

Kom med i kaffeklubben. Vi drøfter projekt kompleksitet og modsvar hertil. Hovedparten af ledelses-initiativerne vil være simple, ellers virker de næppe. Heraf navnet på kaffeklubben.

Konkret forestiller vi os at mødes en gang om måneden, hvor værtskabet går på omgang. Mødelængde bliver ca 3 timer og på hvert møde, hvor der vil være to indlæg med efterfølgende drøftelse og debat. Det er tanken, at deltagerne selv giver indlæg, så regne med at give et årlig indlæg med eget bud på simpliciteten i projektkompleksitet

Deltagerne i kaffe-klubben:

  • Djon Lind Andersen (formand for DPL), Atkins Denmark har i næsten 10 år tænkt store (og små) tanker om projekt kompleksitet.
  • Mogens Frank Mikkelsen, Novateam har skrevet artikler i ”Projektledelse” og en bog om emnet projekt kompleksitet.
  • Her-står-dit navn, og du har en stærk interesse, og gerne praktisk erfaring med ledelse af projekt kompleksitet.
  • O.s.v. på listen med cirka 15 andre

Kaffe-klubben er en netværksgruppe, der der støttet af Dansk Projektledelse. Vi går i gang efter sommer. Tryk ”like”, hvis du gerne vil inviteres med til første arrangement. Vel mødt til “Project Simplicity” (= complexity explained)

Update:

Wow mere end 100 er interesserede – Vi kan oprette flere kaffeklubber. Jeg sender snarest en survey ud til dem der har liked/delt, så alle kan afgive deres ønsker. Du finder survey’en her: https://da.surveymonkey.com/r/KC3B5WS Deadline er 13. august. Vi er igang til september.

Kærlig hilsen og god sommer Mogens