Samarbejde er nøgleordet. Men samarbejde kommer ofte ikke af sig selv. Det skal læres af hvert team.

DiSC profilværktøj er et eminent godt redskab til sætte skub i udviklingen. Med et inspirations møde på nogle timer eller en dag har man sat gang i en positiv proces, der skaber bedre arbejdsmiljø, samarbejde og gensidig forståelse af hindens styrker. Man kan også vælge et kursusforløb således, at teamet kommer godt i dybden og skaber en unik samarbejdånd.

Vi skræddersyr gerne en workshop eller kursus til jeres forhold og behov. Der kan tages udgangspunkt de grundmodeller, der er vist i højre spalte, som egner sig både til team, afdeling og andre grupper af mennesker, der har brug for at arbejde godt sammen.

Team samarbejde

Jeres workshop/kursus kan være på denne måde:

  • Inspirations workshop på en eftermiddag. DiSC værktøjet præsenters så man kan genkende sig selv og gætte på de andres profiler. Workshoppen giver en nem og hurtig indsigt i, hvordan man kan forbedre sig samarbejde med andre blot ved at ændre i måden man taler til dem på. Desuden opnås en god forståelse for, hvordan mennesker er forskellige og hvad hver af typerne hver især kan bidrage med.
  • Dagsworkshop med individuelle profiler. Forud for dagen modtager deltagerne en profil test, hvor man kan studere sin egne og læse om, hvordan man kan interagere bedre med de andre. På workshoppen bygger vi videre på profilerne, hvor man får lejlighed til gennem en række sjove øvelser, at opdage mere om de forskellige typer og hvordan samarbejdet kan blive endnu bedre.
  • Kursusforløb på 2-3 adskilte dage med individuel samarbejde imellem. På et kursusforløb er der lejlighed til at gå endnu mere i dybden med de forskellige profiler og sin egen selvforståelse. Der er også mulighed for at kombinere det med andre værktøjer eller et tema, for eksempel forandringshåndtering. Kursus forløbet starter typisk med at man laver profiltesten først og efter første kursusdag får individuel feedback på profilen fra instruktøren.
  • Hvis teamet er i krise eller der er mange konflikter, er DiSC også et virkelig godt værktøj til at rette op på situationen. Hvis dette er udgangspunktet laver vi først en analyse af situationen og designer derefter et passende forløb i samarbejde med jer, der sikre at teamet igen kan udvikle sig hen mod et sundt og godt samarbejde team.