Indlæg

En handlingsorienteret bog om håndtering af projektets gevinster

Af Christian Pfeiffer Jensen

En lille anmeldelse af Mogens F. Mikkelsens bog om benefits/gevinster i projekter: ”Værdiskabelse gennem projektledelse – projektlederens rolle”. Og kort sagt: Hvis du er på jagt efter en handlingsorienteret bog om håndtering af projektets gevinster, så er Mikkelsens bog noget for dig!

Bogen er ret grundig i at definere hvad vi egentlig taler om og gennemgår forskellige tilgange til gevinstrealisering i projekter – endda ud fra forskellige projekttyper. Herefter bygger Mikkelsen videre med sin egen SIEGE-model som inddrager det bedste fra de øvrige modeller, men hele tiden med udgangspunkt i hvad du som projektleder kan/bør gøre. Og netop det er det bedste ved bogen – den er meget opmærksom på din rolle som projektleder og hvilket handlerum du har. Og dine muligheder for at udvide dit handlerum.

Så der er masser af eksempler, forslag og muligheder – f.eks. slutter hvert kapitel med ”Anbefalinger til projektlederen”, hvor det er gjort helt klart hvilke muligheder du med fordel kan opsøge som projektleder.

Bogen er skrevet i et dejligt let læst sprog, så hvis man bliver afskrækket af de 216 sider, er de meget lette at læse – og er skrevet med en humoristisk undertone, som giver smil undervejs og i dens mange illustrationer. F.eks. er en lille kritik af den klassiske tilgang til gevinstrealisering skjult i Mikkelsens beskrivelse af når projektet går fra leverancer til gevinster: Ide->Projekt->Leverance->Mirakel->Gevinst 😊

Mikkelsens egen model SIEGE (Startskud->Implementering->Engagering->Gevinstrealisering->Evaluering) er uddybet med kapitler til hver fase, hvor Mikkelsen gennemgår hvad du som projektleder har af handlemuligheder og giver konkrete værktøjer til at agere ud fra.

Så….
Læs bogen hvis:
·       Du har brug for at få en grundlæggende viden om hvordan du kan arbejde med gevinster
·       Du har brug for en skud ”hvad kan jeg gøre bedre” omkring projekter, deres mål og din rolle i at opnå dem
·       Du vil gerne kunne arbejde bedre med værdiskabelsen
·       Du vil gerne læse noget om projektledelse som ikke føles så tungt akademisk

Læs ikke bogen hvis:
·       Du har en tilgang til gevinstrealisering som virker for dig
·       Du har brug for et kvik-fix til at håndtere gevinstrealisering
·       Du bliver skræmt af et par hundrede siders læsning

(kort disclaimer – jeg har været korrekturlæser på bogen og har fået et eksemplar af den)

En fortryllende og indsigtsfuld odysse ind i projektledelsens og værdiskabelsens verden

af Peter Høegh

Denne bog er en strålende fusion af teoretisk dybde og praktiske, levende eksempler, der gør den til en uvurderlig skat for både erfarne projektledere og dem, der netop har betrådt denne spændende sti – og for mig, der befinder mig et sted midt imellem. En af bogens mest strålende styrker er dens evne til at illustrere komplekse koncepter gennem autentiske eksempler fra det virkelige liv. Dette gør bogen relaterbar og gav mig en øjenåbnende erkendelse af, at hvad jeg troede var en unik udfordring i et projekt, faktisk er en fælles oplevelse. Særligt omkring placeringen af ansvaret for projektets udkomme – det, der skaber værdi.

Forfatteren beskriver, at mens projektlederen er hjertet i projektets levering, er det ikke nødvendigvis deres ansvar at sikre gevinstrealiseringen. Dette ansvar kan elegant placeres hos styregruppen, den opdragsgivende chef eller en anden relevant aktør. Ved at skelne mellem projektledelse og gevinstrealisering, inviterer bogen projektlederen til at engagere sig i en frugtbar dialog med de relevante stakeholders for at afklare, hvem der bærer dette vægtige ansvar.

Jeg blev især betaget af kapitel 5, som dykker ned i projektlederens rolle og hvordan den kan variere mellem at være en klassisk projektleder og en entreprenant projektleder. Dette kapitel er en nøgle til forståelse af gevinstrealisering og værdiskabelse i projekter. Det udfolder sig som en skattekiste af indsigt, der hjælper læseren med at navigere mellem forskellige projektlederstile og forstå, hvordan valget af stil kan påvirke projektets succes og værdiskabelse.

Denne bog er ikke blot en teoretisk guide, men et praktisk kompas, der opfordrer projektlederene til at tage ejerskab over deres rolle og den værdi, de skaber, samtidig med at de forstår grænserne for deres ansvar. For dem, der søger en dybere forståelse af projektledelse og ønsker at blive bedre til at navigere i komplekse projekter, er denne bog et must-read. Jeg kan anbefale den. Det er en bog, der ikke bare udfordrer din forståelse, men udvider horisonten for, hvad god projektledelse kan og bør være. Link

Om Peter Høegh