Hvad er det gode ved et problem?

Meget tidsspilde opstår, når man forsøger at løse uløselige problemer. Lige så meget spildtid kan opstå, hvis man ikke er enige om hvilke problemer man faktisk kan – og ikke mindst vil – finde en løsning på. ‘Det uundværlige rammesætningsværktøj’ præsenterer et stærkt og vigtigst af alt simpelt værktøj.  Løsningen kommer i form af en tredeling af udfordringer baseret på vores indflydelse over dem. De deles ind i opgaver, problemer og vilkår. Ved at projektlederen laver en klar differencering mellem de tre, sikrer man sig deltagerne opfatter problemer ens. Eller sagt med andre ord, man opnår facilitering.

Facilitering kan være svært at opnå, da der altid vil være nogen, som må anerkende, at hvad de selv mener er et løseligt problem, bliver sat fast som et vilkår, og vice versa. Derfor kan det være nødvendigt, at bruge andre remedier fra projektværktøjskassen i kombination med rammesætningsværktøjer. Samsplillet mellem disse præsenteres også i artiklen.

Link til artiklen i sin originale udgivelse i medlemblandet fra Dansk Projektledelse eller som som PDF.