Bogen, Værdiskabelse gennem projektledelse - Projektlederens svære rolle som gevinstansvarlig

Den kommende tid bliver spændende for mig, da jeg har ændret titlen på min nyeste bog til “Værdiskabelse gennem projektledelse“, understreget med undertitlen “Projektlederens svære rolle i gevinstrealisering”.

Min første bog om projektledelse, “Ledelse af komplekse projekter“, klarede sig overraskende godt på salgslisterne uden et stort markedsføringsbudget. Derfor antog jeg naivt, at dens efterfølger “Gevinstrealisering – projektlederens rolle” ville følge trop. Men her blev jeg klogere!

Peter Høegh, der til dagligt arbejder med markedsføring, belyste en mulig årsag for mig. Projektledere, konfronteret med konstant kompleksitet, søger ofte efter strategier til at navigere i disse udfordringer. Men de føler sig mindre presset af ansvaret for gevinstrealisering. Statistikken er tydelig: Kun hver tredje interessent eller beslutningstager ser det som projektlederens ansvar. Men denne forventning kommunikeres måske ikke klart til projektlederen? Den efterfølgende skuffelse bliver måske aldrig udtrykt, hvilket betyder, at den uopfyldte forventning aldrig bliver taget op til diskussion. I stedet ender man ofte med at vælge en ny leder til det næste projekt.

Dilemmaet forstærkes af, at mange projektledelsesmanualer mere eller mindre direkte fastslår, at gevinstrealisering IKKE er projektlederens bord. Det er derfor ikke overraskende, at mange mindre erfarne projektledere ikke engang overvejer, at ansvaret for gevinstrealisering og værdiskabelse skal afklares tidligt i ethvert projekt. Det er ikke en selvfølge, hvem der bærer dette ansvar i det aktuelle projekt med de givne interessenter.

Nu har jeg forhåbentlig bidraget lidt til ændring af situationen ved at skrive en bog om emnet. Bogen “Værdiskabelse gennem projektledelse” begynder med at understrege vigtigheden af at få klarlagt ansvaret for gevinstrealisering. Dette ansvar må ikke ende i et ingenmandsland. Herefter guider bogen læseren gennem en række indsigtsfulde punkter og metoder, der hjælper projektlederen med at skabe værdi gennem ledelse af projektet. Jeg vil varmt anbefale dig at dykke ned i bogen, og jeg ser frem til at høre dine tanker om, hvor relevant indholdet er for din rolle som projektleder. Her er linket til ”Værdiskabelse gennem projektledelse”.