Indlæg af Peter Høegh

For travlt til fremskridt – når projektmylder blokerer for innovation

De fleste har set illustrationen før – eller en, der ligner med det samme budskab. Det er let at grine af de fortravlede i driftsorganisationen, som ikke overkommer at skifte de nye metoder, som projekterne tilbyder.
Men inden vi griner for meget af dem, skal vi huske på deres dilemma. Udskiftning af hjul kan tage længere tid, end det gør at få afleveret dette læs sten. De skal derfor skuffe nogen på den korte bane, for at kunne høste gevinsterne på den lange bane.

Har I opnået enighed om uenigheden omkring projektets grad af succes?

I min bog “Værdiskabelse gennem projektledelse” dykker jeg ned i den komplekse og ofte debatterede verden af projektsucces. Det er en verden, hvor succes kan være en flygtig størrelse, ofte set forskelligt an fra forskellige perspektiver – fra projektlederen til direktøren til slutbrugeren.

Om frustrationer ved projekters værdiskabelse

”Ja, det kunne da være en udlægning,” sagde Dorte og lod som om hun slet ikke selv havde tænkt sådan om det før, og nu blev imponeret over Dirks indsigter og klarsyn.
Historien om Dirk handler om frustrationer ved projekters værdiskabelse – gevinstrealiseringen. “Om frustrationer ved projekters værdiskabelse”

Er man gevinst-u-ansvarlig, hvis man ikke udfodrer status quo?

Som projektleder, kan man være så optaget af at få tilladelse, at man glemmer, at det nogle gange er lige så godt at få tilgivelse efterfølgende. Tilgivelses-strategien kan være mere effektiv, når noget nyt skal gennemføres i en konsensus kultur, men bestemt ikke ufarlig.

Projekter skal ofte belejre organisationen for at skabe værdi

Projektets ”hand-over” kan være som at tale til en dør. Eller endnu værre, døren sidder i en befæstet borg. Som projektleder ender man ofte med, at stå uden for bogen og bebrejde driftsorganisationen for ikke at åbne porten, så leverancerne kan komme ind og skabe værdi. Driftsorganisationen kan blive set som en ridderborg, stærk og uindtagelig. Højborgen kan passende kaldes “Status Quo”, et sted hvor forandringer mødes med skepsis og modstand.

Anne Mette Skov, evaluering af bogen, Ledelse af komplekse projekter

Det er uundværlig læsning for alle os projektledere, der – på trods af god planlægning – har oplevet ikke at have fuldt greb om projektet. Mogens Mikkelsen giver her et begrebsapparat, som kan hjælpe til at forstå projektets kontekst både ved opstarten, og når den ændrer sig undervejs. Der er konkrete råd til at begribe samt at navigere i situationen. Det er et nødvendigt supplement til vores klassiske projektlederværktøjskasse.

En fortryllende og indsigtsfuld odysse ind i projektledelsens og værdiskabelsens verden

En af bogens mest strålende styrker er dens evne til at illustrere komplekse koncepter gennem autentiske eksempler fra det virkelige liv. Dette gør bogen relaterbar og gav mig en øjenåbnende erkendelse af, at hvad jeg troede var en unik udfordring i et projekt, faktisk er en fælles oplevelse. Særligt omkring placeringen af ansvaret for projektets udkomme – det, der skaber værdi.

Bog: Ledelse af komplekse projekter

Frem for alt handler ledelse af komplekse projekter om, at gennemskue hvilken situation projektet aktuelt befinder sig i. Uden dette kommer projektledelse til at ligne ”bull-riding”. Der induceres en model for projektkompleksitet, der indeholder grundlæggende forskellige situationer, afhængig af graden af usikkerhed og uenighed. Ud fra disse kan man afgøre om projektet ”bare” er kompliceret – eller om det er komplekst samt hvilken type kompleksitet man har med at gøre.